PENGURUSAN KANAN

Tuan Haji Mohamad Yamin bin Chik

PENGURUS BESAR

Haji Mustafa bin Mawardi

PENGURUS BAHAGIAN PERLADANGAN

Encik Ismadi bin Mohd Yusof

PENGURUS BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN

Encik Ab Karim bin Ramli

PENGURUS BAHAGIAN PERTANIAN

Encik Mohd Hazlan bin Mohd Azizuddin

EKSEKUTIF KANAN UNIT KEWANGAN

Puan Jemisah binti Mohamed

EKSEKUTIF KANAN UNIT PENTADBIRAN

PENGURUSAN IBU PEJABAT

Encik Khaizam bin Mohamed

PEGAWAI EKSEKUTIF UNIT TENAGA KERJA LADANG

Encik Hasharudin bin Ahmad Kamaludin

PENOLONG PENGURUS UNIT PENGURUSAN RISIKO DAN KAWALAN DALAMAN

Encik Mohd Ridzuan bin M. Zaini

PENOLONG PENGURUS UNIT BTS & OPERASI LADANG

Puan Aiza binti Ismail

PEGAWAI EKSEKUTIF UNIT PENGURUS BESAR

Puan Wan Noreffarina binti Wan Rosli

PEGAWAI EKSEKUTIF UNIT KEWANGAN HQ

Puan Norazwani binti Azizul

PEGAWAI EKSEKUTIF UNIT AKAUN LADANG

Puan Kamariah binti Mohamad Kamal

PEGAWAI EKSEKUTIF UNIT PEROLEHAN

Encik Mohd Muhazim bin Osman

EKSEKUTIF RENDAH UNIT MEDIA & IT

Encik Sayuti bin Ishak

PENOLONG PENGURUS UNIT MEKANISASI, ASET & INFRA LADANG

Cik Nadzirah binti Nordin

EKSEKUTIF RENDAH UNIT PERSONEL

Encik Sahril bin Musa

PEMANTAUAN OPERASI LADANG